Samenstelling bestuur

Voorzitter: Dhr. B. de Bruin
Secretaris: Dhr. P. Verdoorn
Penningmeester: H. Beijeman
Lid: B. van de Vrie
K. Wever

IM-VEG: Administratiekantoor Respekt B. van Petersen

Secretariaat:
Dhr. P. Verdoorn
secretaris@srp-veg.nl

Voor vragen over de rechtspositieregeling:
mevr. K. Wever
rechtspositie@srp-veg.nl

Voor vragen over het salaris:
dhr. Hans Beijeman
penningmeester@srp-veg.nl

Voor vragen over het pensioen:
dhr. Ben van Petersen
bvpetersen@bondveg.nl