NIEUWSBULLETIN 2024-1

Dit bulletin informeert u over de correctie op de spreekbeurtvergoeding en de salarisverhoging per 1 juli 2024.

Spreekbeurtvergoeding

Wat betreft de traktementen en overige vergoedingen volgen we de ontwikkelingen bij de Protestantse Kerk Nederland. Tot onze spijt moeten we erkennen dat we de wijziging van de spreekbeurtvergoeding bij de PKN niet hebben opgemerkt. Daarvoor onze oprechte excuses.
Ter geruststelling: De overige wijzigingen in traktementen en uitkeringen zijn correct uitgevoerd.

De correctie vindt plaats per 1 april 2024 waarbij de spreekbeurtvergoeding verhoogd wordt naar € 148,-.

Wat u op dit moment nog kunt verwachten:
Per 1 juli 2024 volgt er een salarisverhoging van 1,5%. Te zijner tijd kunt u de gewijzigde salarisschalen voor predikanten en gemeentelijk werkers van ons verwachten

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling,

Peter Verdoorn
Malden, februari 2024


Dit Nieuwsbulletin is een periodieke uitgave van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, kortweg SRP.
Het wordt toegezonden aan predikanten, gemeentelijk werkers, kerkenraden, het comité en deelorganisaties. Doel ervan is om mededelingen te doen over recente besluiten en u overigens op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen.(/i)

Gepubliceerd op 22-05-2024 door: TiemeJ

Alle nieuwsberichten