Bulletin 2022-1


Oktober 2022

In dit bulletin vindt u informatie over de uitvoeringsbepalingen voor 2023.

Uitvoeringsbepalingen 2023

In navolging van de traktementen van de Protestantse Kerk Nederland worden de salarissen van predikanten en gemeentelijk werkers als volgtaangepast:

Per 1 januari 2023:
  • een salarisverhoging van 2,5%;
  • een uitkering van € 75,- per maand, naar rato van de werktijdfactor;
  • een eenmalige uitkering van € 450,- naar rato van de werktijdfactor. Het bedrag zal in het eerste kwartaal van 2023 door SRP verrekend worden met de pensioenpremie;
  • een aanpassing van de werktijdonafhankelijke tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering. Deze bedraagt voortaan € 163,28 (was € 159,30);
  • een verhoging van de spreekbeurtvergoeding van € 136,- naar € 142,- per dienst.
Per 1 juli 2023:
  • een salarisverhoging van 3,0%;
  • een eenmalige uitkering van € 450,- naar rato van de werktijdfactor. Het bedrag zal in het derde kwartaal van 2023 door SRP verrekend worden met de pensioenpremie.
Per 1 januari 2024:
  • een aanpassing van de tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering naar € 170,63 per maand, ongeacht de werktijdfactor.
Per 1 juli 2024:
  • een salarisverhoging van 1,5%.
De Protestantse Kerk Nederland volgt met de bovenstaande aanpassingen de
ontwikkelingen van de hoogte van salariëring van de rijksambtenaren.

Namens de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling,

Peter Verdoorn


Malden, september 2022

secretaris@srp-veg.nl
www.srp-veg.nl


Dit Nieuwsbulletin is een periodieke uitgave van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, kortweg de SRP. Het wordt toegezonden aan predikanten, gemeentelijk werkers, kerkenraden, het comité en deelorganisaties. Doel ervan is om mededelingen te doen over recente besluiten en u overigens op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen

Gepubliceerd op 11-10-2022 door: TiemeJ

Alle nieuwsberichten