Bulletin 2020-2


Juni 2020

In dit bulletin vindt u opnieuw de informatie over de salariëring in 2020.

Uitvoeringsbepalingen 2020 

Al eerder hebben we bericht over de aanpassing van salarissen van predikanten en gemeentelijk werkers per 1 juli 2020. We herhalen de mededeling, vergezeld van nieuwe salaristabellen. 

In navolging van de traktementen van de Protestantse Kerk Nederland worden de salarissen van predikanten en gemeentelijk werkers als volgt verhoogd: 

(Per 1 januari 2020 met 2% - reeds ingegaan) 
Per 1 juli 2020 met 2%. 

De Protestantse Kerk Nederland volgt daarmee de ontwikkelingen van de hoogte van salariëring van de rijksambtenaren.
De tegemoetkoming voor de zorgverzekering is € 154, 64.
Het bestuur van PfZW bepaalt de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen, voor 2020 0,5 %.
De vergoeding voor een preekbeurt is in 2020 gesteld op € 133,00 per dienst.

Velp, juni 2020

Namens de Stichting RP
Dineke Spee, voorzitter@srp-veg.nl
033 4801949


Dit Nieuwsbulletin is een periodieke uitgave van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, kortweg de Stichting RP. Het wordt toegezonden aan predikanten, gemeentelijk werkers, kerkenraden, het comité en deelorganisaties. Doel ervan is om mededelingen te doen over recente besluiten en u overigens op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen

Gepubliceerd op 01-07-2020 door: TiemeJ

Alle nieuwsberichten