Bulletin 2021-1


December 2020

In dit bulletin vindt u opnieuw de informatie over de salariëring in 2021 en een eenmalige uitkering.

Uitvoeringsbepalingen 2021

Omdat we met de regelingen in de Protestantse Kerk Nederland meebewegen, worden de salarissen van predikanten en gemeentelijk werkers per 1 januari 2021 met 1 % verhoogd. De Protestantse Kerk Nederland volgt daarmee de ontwikkelingen van de hoogte van salariëring van de rijksambtenaren. 
De tegemoetkoming voor de zorgverzekering wordt € 154,64 + 1 % = € 156,18. 

Het bestuur van PfZW heeft besloten om de pensioenpremie te verhogen met 2,3 %. Dit gaat in twee stappen: op 1 januari 2021 gaat de premie van 23,5 naar 25,0 %; per 1 januari 2022 van 25,0 naar 25,8 %.
Dit is de eerste premieverhoging in acht jaar tijd. 
Het bestuur van PfZW bepaalt ook de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor 2021 blijft de premie 0,5 %.  

De vergoeding voor een preekbeurt blijft in 2021 € 133,00 per dienst. 

Eenmalige uitkering

Eveneens in navolging van de Protestantse Kerk in Nederland wordt aan predikanten en gemeentelijk werkers die op 1 januari 2021 in dienst zijn een eenmalige pensioengevende uitkering van € 225,00 geschonken, naar rato van de werktijd.
Het bedrag wordt door Stichting RP met het eerste kwartaal van 2021 verrekend. 

Velp, juni 2020

Namens de Stichting RP
Dineke Spee, voorzitter@srp-veg.nl
033 4801949


Dit Nieuwsbulletin is een periodieke uitgave van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, kortweg de Stichting RP. Het wordt toegezonden aan predikanten, gemeentelijk werkers, kerkenraden, het comité en deelorganisaties. Doel ervan is om mededelingen te doen over recente besluiten en u overigens op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen

Gepubliceerd op 22-12-2020 door: TiemeJ

Alle nieuwsberichten