Nieuws

Bulletin 2019-2

Agenda

11-05-2020
Bestuursvergadering

07-09-2020
Bestuursvergadering

09-11-2020
Bestuursvergadering

Bulletin 2019-2


December 2019

In dit bulletin vindt u informatie over de salariëring in 2020 en mogelijkheden voor het afsluiten van een vervangingsverzekering voor predikanten.

Uitvoeringsbepalingen 2020

In navolging van de traktementen van de Protestantse Kerk Nederland worden de salarissen van predikanten en gemeentelijk werkers als volgt verhoogd:

Per 1 januari 2020 met 2% 
Per 1 juli 2020 met 2%

De Protestantse Kerk Nederland volgt daarmee de ontwikkelingen van de hoogte van salariëring van de rijksambtenaren. De tegemoetkoming voor de zorgverzekering wordt € 154, 64 (was € 151,61). Het bestuur van PfZW bepaalt de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen, voor 2020 0,5 % (was 0,6 %). De vergoeding voor een preekbeurt is in 2020 gesteld op € 130,00 per dienst.

Vervangingsverzekering voor predikanten

Van de PKN ontvingen we bericht dat Mercer Marsh Benefits in samenwerking met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer een vervangingsverzekering voor kerkelijke gemeenten heeft ontwikkeld in geval er extra kosten worden gemaakt voor het inschakelen van een vervangende predikant bij ziekte van de eigen predikant. Voor meer informatie : www.vkb-verzekeringen.nl. De Stichting RP geeft deze informatie ter kennisname aan u door, zonder beoordeling.

Hoogland, december 2019

Namens de Stichting RP
Dineke Spee, voorzitter@srp-veg.nl
033 4801949


Dit Nieuwsbulletin is een periodieke uitgave van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, kortweg de Stichting RP. Het wordt toegezonden aan predikanten, gemeentelijk werkers, kerkenraden, het comité en deelorganisaties. Doel ervan is om mededelingen te doen over recente besluiten en u overigens op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen

Gepubliceerd op 12-01-2020 door: TiemeJ

Alle nieuwsberichten