Nieuws

Bulletin 2019-2

Agenda

07-09-2020
Bestuursvergadering

09-11-2020
Bestuursvergadering

Bulletin 2019-1


Juli 2019

In dit bulletin vindt u informatie over aanpassingen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering, het door gemeenten opnieuw moeten tekenen van de overeenkomst met PfZW en de salarisverhogingen over 2019 en 2020

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst

Met ingang van 1 januari 2019 is de Samenwerkingsovereenkomst Arbeidsongeschiktheidsverzekering SRP – AEGON aangepast. Daarbij is de eindleeftijd voor de verzekering op maximaal 70 jaar gezet. De aanpassing geldt ook de verplichting van de verzekerde om de restverdiencapaciteit maximaal te benutten met het verwerven van inkomen uit arbeid. Door de aanpassingen voldoet het contract aan de eisen van PfZW om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid te kunnen verzekeren.

Iedere gemeente opnieuw tekenen

Het contract met AEGON is door SRP aangegaan, maar de contracten met de pensioenverzekeraar niet. De aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst betekent dat iedere Vrije Evangelische Gemeente opnieuw een overeenkomst met PfZW moet ondertekenen.
De gemeenten krijgen dit contract van het bondsbureau ter tekening toegezonden.

Uitvoeringsbepalingen 2019

Eind 2018 berichtten we u over een verhoging van de salarissen van predikanten en gemeentelijk werkers, in navolging van de traktementen van de Protestantse Kerk Nederland. De Protestantse Kerk volgt daarmee de ontwikkelingen van de hoogte van salariëring van de rijksambtenaren. We herhalen dit bericht zodat u er ook in de begroting voor 2020 rekening mee kunt houden.

  • (Per 1 januari 2019 met 3%)
  • Per 1 januari 2020 met 2%, 
  • Per 1 juli 2020 met 2%.
Hoogland, juli 2019

Namens de Stichting RP
Dineke Spee, voorzitter@srp-veg.nl
033 4801949


Dit Nieuwsbulletin is een periodieke uitgave van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, kortweg de Stichting RP. Het wordt toegezonden aan predikanten, gemeentelijk werkers, kerkenraden, het comité en deelorganisaties. Doel ervan is om mededelingen te doen over recente besluiten en u overigens op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen

Gepubliceerd op 12-07-2019 door: TiemeJ

Alle nieuwsberichten