Agenda

27-05-2019
Bestuursvergadering
(Heerde)
16-09-2019
Bestuursvergadering
(Heerde)
18-11-2019
Bestuursvergadering
(Heerde)

Bulletin 2018-3


December 2018

In dit bulletin vindt u informatie over salarisverhogingen vanaf 2019 en een eenmalige uitkering in het eerste kwartaal.

Uitvoeringsbepalingen 2019

In navolging van de traktementen van de Protestantse Kerk worden de salarissen van predikanten en gemeentelijk werkers als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2019 met 3%,
  • Per 1 januari 2020 met 2%, 
  • Per 1 juli 2020 met 2%.

De Protestantse Kerk volgt daarmee de ontwikkelingen van de hoogte van salariëring van de rijksambtenaren. De tegemoetkoming voor de zorgverzekering wordt met 3% verhoogd en gaat van € 124,00).

 

Eenmalige uitkering

In het vorige Nieuwsbulletin meldden we dat de rijksambtenaren die op 1 januari 2019 in dienst zijn een eenmalige pensioengevende uitkering van € 450,00 ontvangen, naar rato van de werktijd. Het bestuur van Stichting RP wil deze bonus ook uitkeren aan degenen die op 1 januari 2019 in dienst zijn. De eenmalige uitkering wordt naar rato van de werktijd verstrekt en wordt door Stichting RP met het eerste kwartaal van 2019 verrekend.


Hoogland, oktober 2018


Namens de Stichting RP
Dineke Spee, voorzitter@srp-veg.nl
033 4801949


Dit Nieuwsbulletin is een periodieke uitgave van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, kortweg de Stichting RP. Het wordt toegezonden aan predikanten, gemeentelijk werkers, kerkenraden, het comité en deelorganisaties. Doel ervan is om mededelingen te doen over recente besluiten en u overigens op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen

Gepubliceerd op 09-01-2019 door: TiemeJ

Alle nieuwsberichten