Agenda

27-05-2019
Bestuursvergadering
(Heerde)
16-09-2019
Bestuursvergadering
(Heerde)
18-11-2019
Bestuursvergadering
(Heerde)

Bulletin 2018-2


Oktober 2018

In dit bulletin vindt u informatie over salarisverhogingen vanaf 2019 en de ziek- en betermelding procedure.

SALARISVERHOGING

In navolging van de traktementen van de Protestantse Kerk worden de salarissen van predikanten en gemeentelijk werkers als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2019    met 3 %,
  • Per 1 januari 2020    met 2 %,
  • Per 1 juli 2020           met 2 %.

De Protestantse Kerk volgt daarmee de ontwikkelingen van de hoogte van salariëring van de rijksambtenaren. Bovendien ontvangen die rijksambtenaren die op 1 januari 2019 in dienst zijn een eenmalige pensioengevende uitkering van € 450,00, naar rato van de werktijd. Het bestuur van Stichting RP onderzoekt of en hoe deze bonus kan worden uitgekeerd. De vergoeding voor een preekbeurt gaat in 2019 naar € 127,00 per dienst (was € 124,00).

Over de tegemoetkoming voor de zorgverzekering (nu € 147,19) volgt in december 2018 nader bericht in de Uitvoeringsbepalingen voor 2019. Deze Uitvoeringsbepalingen worden in december 2018 toegezonden, samen met de salaristabellen voor predikanten en gemeentelijk werkers. We berichten u dan ook over de premie voor het ouderdomspensioen en het arbeidsongeschiktheids-pensioen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (nu 23,5% en 0,7%).

ZIEKTE? LAAT HET WETEN!

Op de bondsvergadering van november 2015 werd besloten tot het onderbrengen van de dekking voor de arbeidsongeschiktheid van de predikanten bij verzekeringsmaatschappij Aegon. Het contract is per 01-01-2017 ingegaan. Gemeenten en predikanten zijn op de hoogte gesteld van deze verandering. Voor dienstdoende predikanten en gemeenten betekent het dat ziek- en betermeldingen vanaf 01-01-2017 op een andere wijze moeten worden gedaan. De allerbelangrijkste verandering is dat een predikant of haar/zijn vertegenwoordiger zichzelf ziek moet melden, uiterlijk op de 5e werkdag. Dit is belangrijk in verband met de start van het begeleidingstraject.

Op onze website vindt u hoe de ziekmelding gedaan moet worden. Dat kan door middel van het digitaal invullen van een formulier of door een telefoontje naar de contactpersoon bij Aegon (zie: veel gestelde vragen). Een ziekmelding moet ook worden doorgegeven aan Ben van Petersen (bvpetersen@bondveg.nl, of 0548-612 458). Meer informatie vindt u op onze website.

Hoogland, maart 2018
Namens de Stichting RP
Dineke Spee, voorzitter@srp-veg.nl
033 4801949


Dit Nieuwsbulletin is een periodieke uitgave van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, kortweg de Stichting RP. Het wordt toegezonden aan predikanten, gemeentelijk werkers, kerkenraden, het comité en deelorganisaties. Doel ervan is om mededelingen te doen over recente besluiten en u overigens op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen

Gepubliceerd op 17-10-2018 door: TiemeJ

Alle nieuwsberichten